COMUNICAT DE PRESĂ – referitor la arderile de mirişti, stuf, tufărişuri sau vegetaţie ierboasă

COMUNICAT DE PRESĂ  

Având în vedere numeroasele incendii din ultima perioadă, Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița, face următoarele precizări privind arderea miriştilor:

           Conform prevederilor OUG 195/2005 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 privind protecţia mediului :

  • persoanele fizice şi juridice au obligaţia de  a „nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă”; încălcarea acestei prevederi constituie contravenţie și se sancționează cu amendă;
  • „arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice” constituie infracţiuneşise pedepseşte cu închisoare  sau cu amendă penală.

De asemenea, arderea miriştilor şi a resturilor vegetale este strict interzisă dacă nu se impune ca o măsură de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici.

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa va emite la solicitarea deţinătorilor legali de terenuri, acceptul pentru desfăşurarea activităţii de incendiere, doar in cazurile care se încadreaza în situaţia sus menţionată şi în baza următoarelor acte:

  • notificare către ISU (din care să reiasă asumarea conformării cu prevederile  Ordinului MAI nr. 163/2007  pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
  • notificare către Garda Naţională de Mediu-Comisariatul Judeţean Dâmboviţa;
  • act doveditor de la Direcţia Fitosanitară privind prezenţa bolilor sau dăunătorilor pe terenurile ce fac obiectul solicitării;
  • acceptul primarilor din localitatea/localităţile pe care se află situat terenul.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa nu va da acceptul pentru incendierea

 terenurilor în scopul eliberării acestora de resturile vegetale.

DIRECTOR EXECUTIV,

Laura Gabriela BRICEAG

Întocmit,

Comp. Relații Publice și Tehnologia Informației

Cons. Daniela Curpene

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *