COMUNICAT DE PRESĂ Referitor la:combaterea plantei invazive Ambrozia

COMUNICAT DE PRESĂ

Ca urmare a răspândirii exagerate, atât la nivel județean cât și la nivel național a ambroziei, precum și a numeroaselor sesizări din partea cetățenilor care fac alergie la această plantă, lucru confirmat și de medicii alergologi prin numărul crescut de pacienți cu simptome de alergie la această plantă, Agenția pentru Protecției Mediului Dâmbovița aduce în atenția cetățenilor următoarele informații:

  • Conform art. 5 din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, verificarea şi constatarea nerespectării de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole a dispoziţiilor art. 1, precum şi aplicarea sancţiunilor potrivit prevederilor art. 3 se fac de către o comisie mixtă, constituită prin ordin al prefectului, formată din specialişti desemnaţi din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, comisariatelor judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, direcţiilor judeţene de sănătate publică şi autorităţii publice locale pe a cărei rază teritorială se face controlul.
  • Conform art. 9 din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, membrii Comisiei se deplasează în localităţile unde a fost semnalată existenţa unor terenuri infestate cu buruiana ambrozia, în baza situaţiei centralizatoare transmise de autorităţile administraţiei publice locale.
  • De asemenea, conform art. 5 și art. 6 din NORMELE METODOLOGICE din 5 septembrie 2018 de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, ca structură subordonată Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, împreună structurile teritoriale din subordine, asigură transmiterea textului paginii speciale a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor către autorităţile administraţiei publice locale şi instituţia prefectului,  participă la campaniile anuale de informare şi conştientizare, desfășurate la nivel național, cu privire la buruiana ambrozia şi pun la dispoziţia proprietarilor sau deţinătorilor de terenuri, administratorilor drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole materiale informative cu buruiana ambrozia, neavând competențe în desfășurarea controalelor și/sau în aplicarea măsurilor coercitive.

În acest sens, Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița:

  • în fiecare an a participat, la inițiativa Ministerului Mediului și Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, la desfășurarea campaniilor de informare pentru combaterea plantei invazive Ambrozia.

DIRECTOR EXECUTIV,

Laura Gabriela BRICEAG

Întocmit,

Comp. Relații Publice și Tehnologia Informației

Cons. Daniela Curpene

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *