Category Archives: Acasa

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire județ:         DÂMBOVIȚA

Denumire UAT:         Cobia

UAT Cobia si OCPI DÂMBOVIȚA anunța publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT Cobia, sector cadastral nr. 19, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării:       15.05.2019

Data de sfârșit a afișării:         15.07.2019

Adresa locului afișării publice: Localitatea Cobia, județul Dâmbovița.

Repere pentru identificarea locației: Sediul Primăriei Cobia, județul Dambovița.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Cobia, județul Dâmbovița.

Alte indicații pentru cei interesați:

Informații privind Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

Primaria Cobia

Cobia este o comună în județul Dâmbovița, Muntenia, România, formată din satele Blidari, Călugăreni, Căpșuna, Cobiuța, Crăciunești, Frasin-Deal, Frasin-Vale, Gherghițești (reședința), Mănăstirea și Mislea. Comuna se află la sud-vest de Târgoviște și este străbătută de șoseaua județeană DJ702E care leagă orașul Găești de valea Dâmboviței.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna Cobia făcea parte din plasa Cobia a județului Dâmbovița și era formată din 12 cătune (Frasinu din Deal, Frasinu din Vale, Blidari, Căpșuna, Gura Porcului, Călugăreni, Bumboaia, Crăciunești, Gherghițești, Mănăstioara, Făgetul și Arsurele), cu o populație totală de 3256 locuitori. În comună funcționa mănăstirea Cobia, fondată de Șerban Cantacuzino, alte șapte biserici în diferite sate, și o școală mixtă cu 66 de elevi.

În 1925, comuna avea aceeași alcătuire și făcea parte din plasa Găești a aceluiași județ, având 4005 locuitori.

În 1950, comuna a fost inclusă în raionul Găești din regiunea Argeș (denumită între 1952 și 1960 regiunea Pitești). În 1968, comuna a redevenit parte a județului Dâmbovița, reînființat.