All posts by primariacobia

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire județ:         DÂMBOVIȚA

Denumire UAT:         Cobia

UAT Cobia si OCPI DÂMBOVIȚA anunța publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT Cobia, sector cadastral nr. 19, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării:       15.05.2019

Data de sfârșit a afișării:         15.07.2019

Adresa locului afișării publice: Localitatea Cobia, județul Dâmbovița.

Repere pentru identificarea locației: Sediul Primăriei Cobia, județul Dambovița.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Cobia, județul Dâmbovița.

Alte indicații pentru cei interesați:

Informații privind Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/