ANUNȚ PUBLIC

          Stimați cetățeni, conform art. 11 din Criteriile pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, aprobate prin H.G. nr. 714/2022 privind aprobarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, aveți obligația să vă înscrieți in sistemul individual adecvat de colectare și epurare a apelor uzate în Registrul de Evidenta a Sistemelor Individuale Adecvate de Colectare si Epurare a Apelor Uzate organizat pentru U.A.T Comuna Cobia, județul Dambovita.

        Astfel, conform art.11 alin. (l) din Criteriile aprobate prin H.G. 714/2022,  proprietarul spațiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare are  obligația să înscrie sistemul de epurare în registrul autorității publice locale pentru evidenta unor astfel de sisteme , în termen de 120 zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

        Obligația înregistrării prevăzute la alin. (1) revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea in vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului de aprobare a prezentelor criterii (pana la 26.11.2022).

        Totodată, vă aducem la cunoștința faptul că nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 la care am făcut referire mai sus, constituie contravenție și se sancționează de către Garda Națională de Mediu cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

        În scopul respectării prevederilor legale, persoanele fizice și juridice care pot accesa mijloace electronice pot descărca formularul de pe site-ul primăriei comunei Cobia de la adresa www.COBIA.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *