ACTE NECESARE PENTRU ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI

În vederea întocmirii dosarului pentru alocația de susținere a familiei, pentru familiile care au în întreținere copii minori și care au un venit net de până la 530 lei/ membru de familie:

ACTE NECESARE

 • cerere – declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala;
 • cărți /buletine de identitate ale părinților (copie și original);
 • certificatul de căsătorie al părinților (copie și original);
 • certificate de naștere ale copiilor minori și cărți de identitate (după caz);
 • adeverințe privind venitul net, sau cupoane de pensie / ajutor de șomaj / ajutor social, în adeverințele de salariat fiind necesar să se menționeze și dacă solicitanții beneficiază sau nu de bonuri de masă;
 • cupon pensie de întreținere, dacă este cazul;
 • cupon alocație de stat/ extras de cont;
 • adeverință bunuri de la registrul agricol(terenuri, autoturisme etc), dacă este cazul;
 • adeverințe de elev pentru copiii de vârsta școlară, în care să se menționeze dacă minorii repetă anul școlar și motivul, dacă este cazul; pentru copiii care repetă anul din motive medicale, se va atașa copie după certificatul medical;
 • hotărâre de plasament familial, dacă este cazul;
 • hotărâre judecătorească definitivă de divorț, certificat de deces sau adeverință de la penitenciar pentru soțul arestat, dacă este cazul;
 • certificat de încadrare în grad de handicap pentru copii și/sau adulți, dacă este cazul.