ACTE NECESARE PENTRU ALOCAȚIA DE STAT

  • Cerere tip
  • Certificatul de naștere al copilului (original și copie);
  • B.I. / C.I. / al ambilor părinti (original și copie);
  • Certificatul de căsătorie ( dacă este cazul);
  • Extras cont pe numele solicitantului / titularului (dacă se dorește plata în cont bancar).